Slideshow shadow

Priksleeën op het Oudeland van Strijen

januari 22, 2017 in Nieuws door Redactie Strijen Info

Strijen – Waar op veel plekken het ijs misschien nog wat onbetrouwbaar is, is dat zeker niet het geval op de bevroren plassen van het Oudeland van Strijen nabij de Bovenweg.

Ronald in ’t Veld op zijn zelfgebouwde Warmerhuizer prikslee die hij naar orginele tekening uit 1903 bouwde!
 
 
Foto’s: W.Vergeer

Kostersechtpaar Groenewoud in Strijen neemt na 21 jaar afscheid

januari 21, 2017 in Nieuws door Redactie Strijen Info

STRIJEN – Op zondag 15 januari nam in de prachtige grote of St. Lambertus kerk in Strijen het echtpaar Groenewoud na 21 jaar afscheid. Vooraf werd de koster geraadpleegd hoe het afscheid vorm te geven en waren zijn letterlijke woorden”je kijkt maar wat je doet, als je mijn vrouw maar niet vergeet”.

In een speech gehouden door de voorzitter van het college van kerkrentmeesters Arnold Schram werd stil gestaan bij de vele facetten van het kosterschap dat op 1 januari 1996(!) begon en waardering uit gesproken voor zoveel inzet. Ook werden verschillende anekdotes  aangehaald, want in 21 jaar gebeurt er veel. Het regelen van goed geluid in een grote kerk als in Strijen gedurende kerkdiensten, concerten en andere evenementen is geen makkelijke zaak.

Koster Jaap Groenewoud nam zelf ook het woord en dankte de mensen voor het vertrouwen.  Als blijk van waardering werd door het VKB een draaginsigne ter beschikking gesteld en in de volle kerk opgespeld. Na afloop was er in het zalencentrum Salvatori gelegenheid Jaap en Klara Groenewoud de hand te drukken.

Toekomstig zal een team van kosters het werk van Jaap overnemen. Hij zal hen de komende tijd nog met raad en daad terzijde staan.

Herindeling Hoeksche Waard een stap dichterbij, samenvoeging tot één gemeente per 1 januari 2019

januari 20, 2017 in Nieuws door Redactie Strijen Info

Den Haag – Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland hebben op 20 januari 2017 het Herindelingsadvies voor Hoeksche Waard ter vaststelling aan de Provinciale Staten (PS) aangeboden. Het betreft het voorstel tot vaststelling van het advies van PS aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de samenvoeging van de huidige gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot één gemeente Hoeksche Waard per 1 januari 2019.

“We hebben nogmaals goed gekeken naar alle argumenten en zijn van mening dat de vorming van één sterke gemeente Hoeksche Waard de beste oplossing is voor de uitdagingen waar het gebied voor staat”, aldus gedeputeerde Van der Sande.

Urgentie doorslaggevend voor herindeling

Het herindelingsadvies is tot stand gekomen na een discussie van meer dan 10 jaar over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Het laten voortbestaan van de al jaren voortdurende impasse is schadelijk voor de Hoeksche Waard. De Hoeksche Waard staat voor grote opgaven. De economische en sociale dynamiek loopt terug en om de sociale en economische vitaliteit op peil te houden is het van cruciaal belang om de verbinding met en tussen inwoners, verenigingen, instellingen en ondernemers over het gehele eiland te versterken. Gelet op deze urgentie, gelet op de jaren voortdurende verdeeldheid en gelet op gemaakte afspraken over verdere besluitvorming, was er geen andere keuze voor de provincie dan in deze complexe situatie de regie te nemen.

Ingangsdatum 1 januari 2019 in plaats van 1 januari 2020

In afwijking van het herindelingsontwerp wordt de regering geadviseerd om te kiezen voor ingang van de door ons voorgestelde fusie per 1 januari 2019. Uit de zienswijzen van zowel voor- als tegenstanders van de herindeling blijkt geen ondersteuning te zijn voor een uitstel van de ingangsdatum. Er wordt gesteld dat 1 jaar uitstel ook 1 jaar langer de verdeeldheid laat bestaan. Ook treden de voordelen van een samenvoeging dan ook 1 jaar later in werking.

Gemeente Strijen compenseert inwoners met 20 euro

januari 20, 2017 in Nieuws door Redactie Strijen Info

STRIJEN – Inwoners en bedrijven in de gemeente Strijen krijgen dit jaar 20 euro gecompenseerd via het aanslagbiljet. Het geld is afkomstig van de zogenaamde precario-opbrengst.

Evenals de overige vier Hoeksche Waardse gemeenten, heeft ook het college van de gemeente Strijen de wens om de zogenaamde precario-opbrengst van waterbedrijf Evides terug te geven aan inwoners en bedrijven. Het voorstel is 20 euro te verwerken als compensatie voor de huishoudens en bedrijven in Strijen op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017.

Met ingang van 2016 mogen gemeenten (precario)belasting heffen op waterleidingen die in de bodem van de gemeente liggen. Voor de gemeente Strijen betreft dat ruim 37000 meter waterleiding. Vermenigvuldigd met het tarief van 2,50 euro per strekkende meter komt dit neer op een precariobelasting van afgerond 93.000 euro voor 2017. Uitgaande van deze precario-opbrengst en het aantal huishoudens/bedrijven in Strijen komt het college op een compensatie van 20 euro per huishouden/bedrijf.

Overigens verschillen de heffingen van Evides per Hoeksche Waardse gemeente. Een en ander heeft te maken met het verschil in lengte van de gemeentelijke waterleidingnetten. Dit betekent dat ook de hoogte van de compensatie per gemeente kan verschillen.

Een dergelijk uiteindelijk door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Aangezien belastingkantoor SVHW de nodige handelingen en controles tijdig moet uitvoeren voor de aanslagoplegging in februari, stelt het college aan de gemeenteraad voor, in de vergadering van 24 januari 2017 een besluit te nemen.

Woningbouwplannen in centrum Strijen, HW Wonen bouwt 28 nieuwe woningen aan de Dam in Strijen

januari 19, 2017 in Nieuws door Redactie Strijen Info

STRIJEN – Binnenkort klinken er weer heigeluiden ten behoeve van nieuwbouw in het centrum van Strijen. Tussen de Boompjesstraat en de Dam worden door woningcorporatie HW Wonen 28 woningen gebouwd.

Uit reacties tijdens de voorbereidende informatieavonden bleek dat er veel vraag is naar seniorenwoningen. Zowel huur als koop. In het plan worden 13 koopwoningen en 15 huurwoningen gerealiseerd, waarvan 7 seniorenwoningen. De overige 10 koopwoningen zijn bedoeld voor gezinnen en de resterende 11 sociale huurwoningen voor starters. Wanneer alles volgens plan verloopt, gaat al in het derde kwartaal van 2017 de eerste paal de grond in.

Vorig jaar is gewerkt aan het opstellen van een ontwerp-uitwerkingsplan ten behoeve van de woningbouwontwikkeling aan de Dam in Strijen. Deze week gaf het college daarop een klap en gaat vanaf nu alle aandacht uit naar het daadwerkelijk realiseren van de nieuwbouwplannen.

De nieuwbouwlocatie ligt midden in het dorp en had voorheen een agrarische functie. De eerste fase van ontwikkeling van dit gebied is overigens al gerealiseerd met de bouw van brede school De Meerwaarde en een tweetal appartementencomplexen.

Gezien de uitkomsten van een recent woningbehoefteonderzoek gaat er in de gemeente Strijen in de nabije toekomst nog meer woningbouw plaatsvinden. Dat gebeurt in eerste instantie dan in de nieuw te realiseren wijk Land van Essche III én op de locatie van het voormalig schoolgebouw aan het Spui.

 

Bodem verontreiniging in de haven van Strijen

januari 19, 2017 in Nieuws door Redactie Strijen Info

Strijen – In het verleden is door toedoen van een houtbewerkingsbedrijf de bodem aan de Nieuwe Haven in de kern Strijen verontreinigd geraakt.

Om verspreiding van de deels achtergebleven verontreiniging via het grondwater te voorkomen, is ter plaatse een zogenaamd grondwateronttrekkingssysteem met een zuiveringsinstallatie geplaatst. Binnenkort wordt een test uitgevoerd waarbij het systeem voor vijf jaar wordt uitgeschakeld.

Indien blijkt dat geen of een zeer geringe verspreiding van de verontreiniging optreedt, wordt het systeem definitief verwijderd. Tijdens de proef wordt de kwaliteit van het grondwater periodiek gemeten. Indien er toch weer verspreiding optreedt, wordt het onttrekkingssysteem opnieuw opgestart.
Inloopavond

Voor omwonenden wordt maandag 6 februari 2017, van 19.30 tot 21.30 uur, een inloopavond gehouden in dorpshuis Streona. Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid tot het stellen van vragen en wordt er uitleg gegeven over de test.

 

Arthur Keizer van Bike Totaal van der Koog in Strijen geeft nieuwe fiets aan Isa nadat haar fiets gestolen was

januari 17, 2017 in Nieuws door Redactie Strijen Info

STRIJEN – Maandenlang spaarde de 14-jarige Isa Bos uit Strijensas voor een nieuwe fiets. Begin december was het dan eindelijk zover en kon ze iedere dag naar Strijen fietsen, waar haar bus naar school vertrekt. Tot Isa afgelopen maandag van school terugkwam en haar fiets niet meer bij de halte stond. De fiets bleek gestolen. 

Arthur Keizer eigenaar van Bike Totaal van der Koog in Strijen weet hoe het is om dagelijks te fietsen van Strijensas naar Strijen en hoorde het verhaal op Radio Rijnmond en regelde een prachtige fietst voor haar die Isa vanmiddag ophaalde in de prachtige winkel in Strijen. Samen met RTV Rijnmond reikte Arthur Keizer de fietst uit!

Bron en foto: RTV Rijnmond

Otto Hoogendijk ook in 2017-2018 trainer van Strijen 2

januari 17, 2017 in Nieuws door Redactie Strijen Info

STRIJEN – Otto Hoogendijk zal ook in het seizoen 2017-2018 trainer zijn van het beloftenteam van de v.v. Strijen.

Op deze manier kan voortgebouwd worden op het succes van het huidige seizoen. Het bestuur van de Voetbal Vereniging Strijen is uiterst content van de verlenging van deze samenwerking.

Inge Dekker geeft zwemclinic bij Zwemvereniging Strijen

januari 15, 2017 in Nieuws door Redactie Strijen Info

STRIJEN – Zaterdag 4 februari 2017 komt Inge Dekker naar Strijen om voor de wedstrijdzwemmers van Zwemvereniging Strijen een clinic te verzorgen.

Inge Dekker stopte onlangs als professioneel wedstrijdzwemster. Haar beste prestaties zijn wereldkampioen in 2011 en Olympisch goud, zilver en brons. Dekker is na haar actieve zwemcarrière samen met haar zus Lia het bedrijf USWIM begonnen. Met USWIM geven ze trainingen en clinics. Tijdens de clinic bij ZV Strijen zal de vlinderslag en de borstcrawl worden getraind. Deze clinic kan mogelijk worden gemaakt dankzij Laco Strijen dat een deel van de badhuur sponsort, en de verenigingsactie van Lincks Personal Recruitment. De clinic start om 13.30 uur in het Laco-zwembad te Strijen.

Als u Inge Dekker en onze zwemmers aan het werk wilt zien bent u van harte welkom om te komen kijken!

Poll: Ik heb mijn schaatsen al opgezocht!

januari 15, 2017 in Nieuws door Redactie Strijen Info

Strijen –  Weermannen en -vrouwen zijn het er nog niet helemaal over eens, maar Nederland loopt vanaf deze week kans op de eerste vorstperiode van deze winter.

Ik heb mijn schaatsen al opgezocht!

View Results

Laden ... Laden ...

Auto in de sloot op de Hoekseweg in Strijen

januari 15, 2017 in Nieuws door Redactie Strijen Info

Strijen – Een 59-jarige man uit Strijen is zondagmorgen 15 januari omstreeks 10.15 uur  met zijn auto door gladheid aan de Hoekseweg in de sloot gekomen. Door gladheid op de Hoekseweg raakte de auto van de weg en belandde in de sloot. De auto kwam op zijn dak terecht waardoor de bestuurder het voertuig niet zelfstandig kon verlaten.

Omstanders waren in de sloot gesprongen om de man boven water te houden. Meerdere ambulances en de trauma helikopter kwamen ter plaatsen voor het slachtoffer en de omstanders die in de koude sloot ook gesprongen waren. De man is vervoerd naar het ziekenhuis en is helaas in het ziekenhuis overleden.

Foto’s Rik Bos

Personeel Zorgboerderij Bonaventura in Strijen kan nu goed omgaan met Dementie.

januari 12, 2017 in Nieuws door Redactie Strijen Info

Strijen – Op 10 januari 2017 volgde het personeel van Zorgboerderij Bonaventura in Strijen de training GOED omgaan met dementie o.l.v. twee van onze enthousiaste en betrokken trainers.
De Zorgboerderij voorziet in dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking, waaronder mensen met dementie. De begeleiding wordt per persoon afgestemd. Cliënten werken in de catering en het huishouden. Of ze verbouwen groenten en fruit, die ze zelf ook verwerken. Er is onder andere een kas waar druiven geteeld worden, een kwekerij, een kippenhok en een boomgaard, maar ook een timmerwerkplaats.

Burgemeester Jan Waaijer van Strijen deelde na afloop de certificaten uit: “Alle onbelangrijke dingen in het leven kun je kopen. De belangrijke kun je alleen geven en ontvangen”, waren zijn toepasselijke woorden.

Uitslag poll: Grote meerderheid tegen het slopen van voormalig tramstation het Tramhuis in Strijen

januari 11, 2017 in Nieuws door Redactie Strijen Info

Strijen – Er zijn plannen om het voormalige Tramhuis in Strijen te slopen en er nieuwbouw voor terug te laten komen. Sinds eind september 2016 zijn de huidige eigenaren uit het pand en is het pand verkocht.

De huidige eigenaar heeft nieuwbouwplannen en wil er woningen bouwen,  het pand heeft geen monumentale status. Het pand Achterstraat 2 te Strijen vormt een mooie herinnering aan het tijdperk van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij. Het tramstation uit  met bijbehorende woning stamt uit 1904. Voorzover bekend is de sloopvergunning nog niet aangevraagd.

Hieronder de uitslag van de poll:

Er zijn plannen om het voormalige Tramhuis in Strijen te slopen en er nieuwbouw voor terug te laten komen. Dit vind ik een..

  • Slecht idee (80%, 488 Votes)
  • Goed idee (16%, 96 Votes)
  • Hier heb ik geen mening over. (4%, 24 Votes)

Total Voters: 608

Laden ... Laden ...

 

Clubkampioenschap bij Zwemvereniging Strijen

januari 11, 2017 in Nieuws door Redactie Strijen Info

Strijen – De eerste wedstrijd in het nieuwe jaar voor Zwemvereniging Strijen is het clubkampioenschap. Zaterdag 14 januari 2017 nemen de leden het onderling tegen elkaar op in diverse categorieën.

Ook dit jaar staat als laatste onderdeel de estafette op het programma. Bij deze estafette is behendigheid belangrijker dan snelheid. De zwemmers moeten tijdens deze estafette verschillende opdrachten uitvoeren. Bijvoorbeeld zwemmen met een pion op het hoofd, onderweg dingen opduiken of met een bal tussen de armen zwemmen. Spektakel gegarandeerd!

Als u de zwemmers wilt aanmoedigen bent u van harte welkom in het zwembad te Strijen. De aanvang is 13.30 uur.

Ventura Sport verliest nipt van Atlas

januari 10, 2017 in Nieuws door Redactie Strijen Info

Strijen – Afgelopen zaterdag is Ventura Sport tegen de eerste verliespartij aangelopen van dit seizoen, tot op heden had de ploeg van trainer Arthur Buitendijk de volle score behaald. Echter was nummer 2 en tegenstander Atlas iets te sterk voor Ventura Sport en won met 14-13. 
Voor beide ploegen waren de belangen groot voorafgaand aan de wedstrijd, bij winst zou koploper Ventura Sport de nummer 2 op 4 punten afstand zetten, wat voor Atlas betekende dat het een “4 punten”wedstrijd was. De thuisploeg begon scherper aan de wedstrijd en nam een 3-1 voorsprong. Hierna kreeg Ventura Sport meer controle over de wedstrijd en kwam terug tot 3-3. Via een 5-5 tussenstand nam Ventura Sport een voorsprong van drie punten, namelijk 5-8, hierna wist Atlas nog de ruststand op het scorebord te zetten, 6-8.

Ondanks dat de doelpunten redelijk moeizaam vielen was er nog niets aan de hand voor de ploeg van trainer Arthur Buitendijk. Verdedigend de boel dicht houden en mee blijven scoren was het advies. Na rust ging het zo tot 7-10, hierna kwam thuisploeg Atlas langzamerhand dichterbij. Via een 9-11 naar gelijke stand bij 11-11. Beiden ploegen scoorden nog 2 doelpunten en bij een 13-13 tussenstand met nog 9 minuten te spelen beloofde het een spannende slotfase te worden. In de laatste fase wist Ventura Sport ondanks meerdere kansen niet meer te scoren en Atlas nog een keer waardoor de eindstand uitkwam op 14-13. 

Dit betekende het eerste verlies van het seizoen 2016-2017 voor de ploeg van trainer Arthur Buitendijk. De start in het nieuwe jaar 2017 is dus een valse, met name de doelpuntenmachine stokte in deze wedstrijd. Het aantal doelpogingen lag relatief laag voor Ventura Sport en het afrondingspercentage ook. Oftewel een offday qua aanvallend opzicht, verdedigend was het wel in orde met maar 14 doelpunten tegen. Al met al is er nog niets aan de hand, alleen moet de koppositie nu gedeeld worden met Atlas, beide ploegen hebben nu 12 punten uit 7 wedstrijden. Ventura Sport mag zich a.s. zaterdag revancheren tegen Good Luck, de wedstrijd begint om 20.10 uur in Middelharnis. 

Doelpuntenmakers: Jonah Sanderse 5, Arco Dalm/Arnold in’t Veld 2, Lennert Leunis/Jolien Berrevoets/Naidja van Aelst en Annemieke van Dongen 1. 

Pagina 1 van 24712345...102030...Minst recente »